Не е ли твърде жестоко да има вечен ад?

ад

Преди да пристъпим към отговор на въпроса за ада, трябва да се съгласим за няколко други тези.

Първата от тях е, че човекът е създаден със свободна воля. 

Бог създаде Адам и Ева по свой образ и подобие. Хората, както и Бог, могат да творят, да планират, да мечтаят, да обичат… За всичко това е нужно да имат свободна воля.

Хората имат възможност да правят избори. 

Могат да избират с кого да общуват и с кого не, с какво да се занимават, как да живеят, на кого да се доверяват. Всякакви избори. Включително могат да изберат да нямат нищо общо с Бог – техния Създател. 

Ето защо свободната воля се оказва и риск.

Можеше ли Бог да подходи по друг начин?

Да, можешеше да създаде не личности по Своя образ и подобие, а някакви марионетки, които са предварително програмирани да правят правилните неща.

Но Бог пое риска  да създаде същество, което е свободно.

От къде идва риска? 

От там, че резултатите от изборите са различни. 

Представете си да ви дам няколко кутии с еднакво съдържание, обаче. Която и да изберете ще получите все същото нещо. Това НЕ е свободна воля.

Бог предостави на човека много и различни опции как да развие живота си – буквално от рая до ада…

И да, човекът може да избере свободно дори ада…

Тук трябва да се съгласим за втората теза…

Библията е пълна със символи и не всичко трябва да се гледа напълно буквално.

Какво е ада?

Описват го като място на никога неугасващ огън причиняващ вечни страдания… 

Дали става въпрос за познатата ни от естествения живот, химична реакция с кислород, преобразуваща едни вещества в други при което се отделя топлина? 

Нека се съгласим, че в момента не можем да направим някакъв смислен научен анализ на ада. 

Но не е и необходимо.

Трябва да се съгласим просто, че ада е място, където Бог го няма…

Истината е, че на тази Земя можем да усетим Божието присъствие. 

Всеки човек повече или по-малко има достъп до него.

Виждаме подчерка на Бог в красотата на нощното небе, можем да разберем, че съществува Творец ако обърнем внимание с какво изящество са направени например цветята… Виждаме Божия промисъл за обичта в нежната прегръдка на майката с детето… 

В Словото неслучайно пише: “Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията” – Римляни 1:20.

На Земята никой човек не е напълно лишен от Божиите дела.

В ада Бог Го няма по никакъв начин. Няма и следа нито от присъствието Му, нито от делата Му, няма Го… Ада е мястото на пронизващата самота, мястото където няма надежда, че може да бъде намерена дори капка любов. В ада няма красота, няма мир, защото мирът отново е нещо идващо от Бог, няма радост, просто няма нищо, което произтича от Бог.

Липсата на Бог е най-голямата болка на ада. Но както в началото започнахме, човек бе създаден със свободна воля. Човек има свобода дори да обърне гръб на своя Създател и да реши, че не желае да има нищо общо с Него, т.е. да си избере ада – мястото където Него го няма…

Read more:
6 малко известни факта за Исус, които ще предизвикат всеки атеист

Ето и една класация от малко известни факти за Исус и за християнството, които могат да провокират всеки (дори атеистите)...

Close