корени

По Твоите стъки

По Твоите стъпки разцъфват цветя,

Твоето докосване изцерява рани,

Твоят глас извиква пролетта,

Твоята грижовност немотните храни.

Знам, че Ти си минал оттук,

защото по пътя Ти има живот;

светлина изгрява, радост ехти,

когато следвам Твоя ход.

Усещам мир, надежда пламва в мен когато Ти си тук,

извори бликат, живот кипи –

по това познавам, че си идвал Ти,

че не би могъл да бъде друг…

по твоите стъпки
Read more:
6 малко известни факта за Исус, които ще предизвикат всеки атеист

Ето и една класация от малко известни факти за Исус и за християнството, които могат да провокират всеки (дори атеистите)...

Close