По Твоите стъпки разцъфват цветя,

Твоето докосване изцерява рани,

Твоят глас извиква пролетта,

Твоята грижовност немотните храни.

Знам, че Ти си минал оттук,

защото по пътя Ти има живот;

светлина изгрява, радост ехти,

когато следвам Твоя ход.

Усещам мир, надежда пламва в мен когато Ти си тук,

извори бликат, живот кипи –

по това познавам, че си идвал Ти,

че не би могъл да бъде друг…

по твоите стъпки