Безплатно

Очаквайте скоро!

Мобилното приложение LifePalette е мотивираща игра, която  ежедневно  представя на потребителя палитра от практически идеи насочени към подобряване на цялостното състояние на човека. Палитрата от дейности цели да подобри физческото и духовното здраве, мотивацията, взаимоотношенията, личната организацията и ежедневния живот.

Всеки ден приложението изпраща напомняне на потребителя да прегледа идеите за деня. Броят на предложенията за всеки ден е между 3 и 5. Потребителят сам избира кои от предложенията да изпълни. Може да добавя свои собствени идеи и да редактира съществуващите като им променя текста или ги насрочва за друга дата. Потребителят може да маркира дадена дейност като изпълнена. Приложението ежедневно показва графика с броя оставащи дни до края на програмата и броя на изпълнените и оставащите дейности. Продължителността на програмата е 40 дни. В нея са включени 45 различни идеи, като за по-добър ефект част от тях се повтарят неколкократно в програмата.