6 невероятни ползи, които ще получим, ако четем с децата си Библията

holy, book, bible-2598301.jpg

Мъдрост, живот, любов… Ако ги търсите, то непременно се обърнете към тази древна и същевременно така актуална книга – Библията.

Ако пък започнете да я четете редовно с децата си ще получите невероятни ползи за това си решение. Ето 6 от тях:

Ще има повече откритост във взаимоотношенията ви

Едва ли някой родител насърчава неискреност във взаимоотношението с детето си.

Но знаете как е в забързаното ежедневие. Денят се завърта около нас с всичките си задължения, задачи, непредвидени случки – големи и малки… Често, минавайки през безспирната въртележка, поводите за по-дълбоки разговори се изгубват…

Ако имаме заделено време на ежеседмична основа, например, да четем заедно Библията, това ни гарантира един регулярен повод да разговаряме за важните неща от живота…

Друго, което ще отбележа е, че Библията не е просто една книга с някакви истории, нито пък е като онези позитивно-оптимистични, но наивни книги…

Нищо не е спестено в Библията. Ще видите в нея Бог, който е в начало на всичко, ще видите живота и смъртта, славата и презрението, възхода и падението, болестта и изцелението, приятелството и предателството, приемането и отхвърлянето, единството и самотата, успеха и провала, любовта и омразата, великодушието и жестокостта, ще видите Бог, който е края на всяко нещо…

Вероятно е да видите повече отколкото ви се иска, но със сигурност няма да е по-малко от това, което сте търсили…

Не просто ще имате регулярен повод да разговаряте с децата си, но ще имате и набор от теми, обхващащ всичко, което животът може да им поднесе.

И тук идва моментът за полза номер две от четенето на Библията с децата. А тя е, че:

В Библията се съдържат готови житейски уроци и множество примери към тях

Имате не само времето заделено за разговори, не само поводите за важните теми, но и мъдростта как да говорите за тези теми. 

Едно е човек да се ползва от собствения си опит единствено, друго е да стъпи на примерите оставени от много други хора и да ги ползва като илюстрация, за да представи вечни принципи.

В днешно време съществува една печална тенденция и тя е, че децата казват: “Ти не познаваш времето сега, твоето време е било друго и уроците, които ми даваш са работили преди, но едва ли ще работят днес.”

И да, ако уроците са свързани с технологии, модерни средства за комуникации или конкретни обществени нагласи, които са характерни за дадено време.

Но има неща, които са константни. Ето и два примера: 

Лъжата е била нещо зло и в началото на света, и през древността, и в Средновековието, и днес и ще бъде зло и в бъдеще. Дори да носи краткосрочни облаги, дългосрочно тя носи вреди…

А какво да кажем за приятелството? 

Днес имаме нови средства, чрез които си комуникираме и които никоя друга епоха до сега не е имала. Но отново, тези технологични средства не ни гарантират добри приятелства, ако не знаем как да уважаваме другия, да проявяваме търпение, да го обичаме.

Библията ни помага да откроим вечните принципи от временните тенденции. 

Там са запечатани историите на хора живели през различни епохи и в различни обстоятелства. Но тези вечни принципи действат за всички тях и ние ясно можем да илюстрираме това на децата си, ползвайки освен собствения си опит, Библейските истории 

Третата полза е, че:

Вие самите ще научите много за децата си

Истината е, че често децата имат нужда да обсъдят даден въпрос с вас, но не знаят как да го повдигнат…

Съвместното четене ще е една добра трибуна за тях да разкрият мечтите си, тревогите си, терзанията си, копнежите си…

Ще чуете въпроси, които не да ви хрумвали. Ще се изправите пред нови ситуации. Ще откриете нов поглед към живота – през очите на собствените ви деца.

Ако сте с отворен ум, ако сте готови да изслушвате и ако не налагате предварително и на всяка цена вашата собствена гледна точка, разговорите ви ще бъдат вълнуващи и обогатяващи, а децата ви ще започнат да ви се доверяват все повече и повече.

С течение на времето ще чувате все повече от техните преживявания, които иначе щяха да останат частично или дори напълно скрити за вас, ако ги нямаше регулярните поводи за разговор, ако го нямаше доверието.

Ще научите много и за живота като цяло

С времето ние “свикваме” с живота.

Изграждаме се съзнателно или не готови механизми, по които мислим, действаме, механизми, които повтаряме и които стават част от нас.

Заучаваме клишета и “свикваме” да отговаряме с тях.

Винаги е предизвикателно да говориш с някой, на който не му тежат изработените механизми и който още не е чувал клишетата…

Обичам да говоря с деца по тази причина. Те са толкова чистосърдечни и искрени. За тях няма табу въпроси, няма въпроси, които се предполага, че са им ясни, няма глупави въпроси, просто има въпроси, които са в сърцето им и които те задават…

Понякога е много полезно да ти зададат още веднъж вече ясните въпроси. 

Често се оказва, че не са били толкова ясни. Често се оказва, че самите ние трябва отново да търсим. “Който търси, намира.”, както се казва в една дебела книга…

Децата ни ще ни предизвикват отново да търсим…

Ще се “запознаем” по-добре с Бог

Бог не е някой далечен строг съдия, който следи да наказва за провинения. Библията не е просто книга с правила, които ако усвоиш, животът ти ще сработи добре.

Историята на Библията е преди всичко друго историята на един Баща.

Ако четем Библията с децата си, ние ще им представим не просто принципи и опит, а думите на Небесният Баща.

Четенето на Библията спомага и за изграждането на взаимоотношението с Бог.

От Библията можем да разберем за Божието сърце, за Неговите мисли, за характерът Му, подходът Му

Четенето, разговорите и грижата за нашите деца ще продължат и след нас

Един ден децата ни ще напуснат семейното гнездо и ще създадат свои собствени домове. Един ден ние ще напуснем този свят и ще отидем във вечните си домове.

Раздялата е неизбежна.

И нека в този ден, в който нас ни няма до тях, те държат в ръцете си тази вечна книга и да носят в сърцата си разговорите, които да продължат да водят… със своите деца.

Нека Вечносъществуващият бъде до тях тогава, а ние да сме имали принос в изграждането на връзката им с Него.

Read more:
Да покажеш или да бъдеш добър пример

"Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото очистяте външното на чашата и на блюдото, а отвътре са пълни с грабене...

Close