Всемир

space-small

Покажи ми Твоите
милион вселени
и Твоите безброй звезди
снеми от мене
всяко бреме
свободна нека
моята душа лети.

Покажи ми Твоите
милион вселени
и Твоите безброй звезди.
Напои ме с елексир
за вечна младост,
със безсмъртие
душата ми дари.

Покажи ми Твоите
милион вселени,
отвори очите ми за
нови светове.
Изпълни сърцето ми
с блага нетленни,
звън от радост и небесни химни
нека в него да звучат.

Покажи ми Твоите
милион вселени,
научи ме да създавам
светове;
изтъчи за мен криле
от огън
и с усмивка нежна
ти сърцето запали.

За Теб са всичките
безброй вселени,
за теб са множествата
цветно светещи звезди.
За теб слънца умират
и се раждат;
за Тебе целият всемир трепти
в ритъм с моето сърце.

~ Димка Вардина

Read more:
Предай раните си на Христос

Казват, че един наранен човек е вероятно да наранява. И на практика често се оказва, че хора, които сега са...

Close