корени

По Твоите стъки

По Твоите стъпки разцъфват цветя,

Твоето докосване изцерява рани,

Твоят глас извиква пролетта,

Твоята грижовност немотните храни.

Знам, че Ти си минал оттук,

защото по пътя Ти има живот;

светлина изгрява, радост ехти,

когато следвам Твоя ход.

Усещам мир, надежда пламва в мен когато Ти си тук,

извори бликат, живот кипи –

по това познавам, че си идвал Ти,

че не би могъл да бъде друг…

по твоите стъпки
Read more:
Съдба ли е всичко, което ни се случва в живота?

Съдба ли е всичко, което ни се случва в живота? Ето историята на младеж и девойка. Когато се срещат за...

Close