Рождествени размисли

На 25 декември се отбелязва раждането на Исус Христос. Кой е той? Някои днес ще ви кажат, че такава личност не е съществувала, според други това е един велик учител имащ сходства с Буда или Кришна. Мюсюлманите считат Исус за един от пророците.

Интересно е, че хора оспорват съществуването на Исус, обаче никой не оспорва съществуването на исторически личности като например Клеопатра, Нефертити, Нерон и т. н. Интересен е също и факта, че за Исус има повече писмени документи отколкото за мнозина други личности влезнали в съвременните учебници по история. Има значителен брой документи, разказващи за Исус от нехристиянски източници. Това обаче е друга тема… Повече информация по нея може да намерите в тази статия.

„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог (…) Всичко това чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало (…) И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“

Християните наричат „Исус“ този, Който е бил в самото начало на времето, този, Който е съществувал винаги и чрез Когото е било сътворено всичко. Тази вечна Личност се ражда в човешко тяло и живее сред хората.

Ето какво казва Исус за себе си в един от разговорите си с фарисеите: „Юдеите Му рекоха: Петдесет години още нямаш, и Авраам ли си видял? Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм.“

„Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят.“ Столетия преди раждането на Исус, цар Давид пише песни за Негo.

Исус не е просто един от великите учители, нито просто един от пророците. Той е въплъщение на Бог в човешко тяло.

Някои съвременни учения повлияни от Изтока твърдят, че всъщност това се отнася не само за Исус, че има множество въплъщения (или инкарнации) на Бог в човешко тяло. Такава теза е несъвместима с християнството, понеже Исус идва на земята с конкретна мисия, приключила на кръста. „Свърши се“ казва той преди смъртта си, като тези думи се отнасят за свършването на делото, за което Той е дошъл. Макар и впечатлителни – поученията, изцеленията и чудесата не са основната мисия на Исус. Основната мисия на Исус е друга –  да заеме мястото на грешния човешки род, да умре като човек и то по най-мъчителния и унизителен за онова време начин. Мислейки за Исус, не просто като за един учител от Назарет, а като за Словото, чрез което всичко е било сътворено, възкресението не изглежда като нещо невъзможно, а като логично продължение на събитията…

При условие, че Бог извършва делото си, защо биха били необходими още и различни въплъщения? Някои стигат по-далеч и казват, че всеки човек е въплъщение на Бог, че всеки сам по себе си е бог. Това много прилича на думите на змията към Ева, когато я изкушава със забранения плод и казва, че човеците ще станат като Бог ако вземат забранения плод. Човек е създаден по Божий образ и подобие, но човек не е бог. Както образът в огледалото е една проекция, а не дубликат, на този който е застанал пред него, така и човек е създаден да отразява Бога, а не да твърди, че той самият е бог.

Източните религии, юдаизма, както и всички по-разпространени съвременни учения имат нещо общо. Според тях човек постига извисяване, спасение или просветление (според терминологията, която ползват) чрез неговите собствени дела и усилия. Нужни са или множество пречистващи прераждания, или стриктно изпълнение на закони, или практикуването на духовни дисциплини, или техники за самоусъвършенстване, за да може да достигне човек до божественото. Християнството е уникално, защото там се случва обратното. Бог е този, който прави стъпката, Бог става човек. Неслучайно си подаряваме подаръци за Коледа. Подаръкът е нещо, за което не си се трудил. Единственото нещо, което трябва да направиш, за да го имаш е като ти го дават, просто да го приемеш. Спасението е подарък. Достъпът до Бог е подарък за всеки.

Що се отнася до добрите дела, усилията и труда в християнството, те не са за да достигнеш спасение, просветление или да се доказваш пред себе си или пред някой друг колко си възвисен. Те идват като следствие от това, че вече си получил дара си и желаеш да споделяш, идват като следствие от това, че вече Бог е докоснал живота ти и малко по-малко започваш да отразяваш това, което си доловил от Него.

Още много неща могат да се кажат по темата. Ще завърша с един поздрав.

Независимо в какво вярваш, приятелю, независимо какво учение или религия те интересува в момента или не те интересува, искам днес да ти кажа  „Честито Рождество Христово!“, защото Божието пришествие от преди 2000 години, е един неовехтяващ подарък на разположение и днес, и за теб! Светъл празник!

 

bunny-sample

Поръчай

bunny-sample

Поръчай

bunny-sample

Поръчай