Read more:
Всемир

Покажи ми Твоите милион вселени и Твоите безброй звезди снеми от мене всяко бреме свободна нека моята душа лети. Покажи...

Close