Предай раните си на Христос

Казват, че един наранен човек е вероятно да наранява. И на практика често се оказва, че хора, които сега са насилници, в миналото си са преживели насилие. Днес те действат чрез тези останали в тях неизцелени рани. Случвало ми се е докато се моля за човек държащ се нараняващо към мен, да виждам как той самият в някога е бил наранен по същия начин.
Предай раните си на Христос и те ще станат… Негови рани. Предадох раните си на Христос и Той ми прати други наранени хора. С моята изострена чувствителност можах да им съчувствам и да им дам разбирането, от което те се нуждаеха и което ако бях здрава не бих могла да проявя. Разбирането и състраданието бяха необходими за тяхното изцеление. Предай раните си на Христос и те ще станат… Негови… “И с Неговите рани ние се изцерихме.” (Исая 53:5) Предай раните си на Христос и те ще станат извор за изцеление на други.

Като всяко друго нещо, дори нараняването може да бъде използвано и за добро и за зло. Може да те превърне в насилник, но може да те научи да съчувстваш и да обичаш повече. Предай раните си на Христос и нека те станат… Негови… Нека станат извор на любов за някого. И виждайки смисъл дори в собствената си болка и нараняване, ти сам ще получиш изцеление…

Прредай раните си на Христос

Read more:
Одата на Любовта – (I Коринтяни 13:1-8)

Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека....

Close