В името на Исус

Дълго време не разбирах какво значи това. Вярвам, че Исус Христос е Божият Син. Вярвам, че е бил разпънат на кръст заради греховете ни и вярвам, че е възкръснал в плът и че е жив… Вероятно всичко това звучи абсурдно… Знам, но не това е темата в момента.

Слушала съм молитви, в които хората изказват нуждите си, желанията и надеждите си и накрая залепят като някаква мантра “в името на Исус… Амин!” И аз го правех, без да осъзнавам какво значи точно…

Наскоро разбрах… Беше докато се молех за свои лични ситуации… Умът ми беше атакуван от различни мисли на неувереност. Те казваха: “Виж каква си била и какво си правила… с какво право искаш това? Не заслужаваш!” или: “Искаш гаранции, а такива няма… Светът, в който сме лъжливо място…. Нямаш гаранции, че ще постъпват с теб честно, нямаш гаранции, че няма да се провалиш или да те провалят…” или: “Виж какво стана тогава с теб? Сигурно пак ще се повтори… “, “А сещаш ли се за еди кой си – от къде знаеш, че и с теб няма да стане така…”

И бяха прави – нито аз бях безгрешна, нито хората бяха надеждни, а за светът като цяло – там пък едва ли има някой човек, който да не се съгласи, че светът е пълен с несправедливости, злини и разруха….

Тогава се сетих за Исус. Исус беше, и е безгрешен… Той е Бог, слезнал в човешка плът…. И това, което Той направи е изкупването на нашите животи. Той беше разменната монета, с която нашите животи бяха платени.

Вижте, ако имам нещо много, много ценно, нещо изключително скъпо и реша с него да купя нещо друго, какво ще е това другото нещо, което съм закупила? Едва ли ще е нещо евтино, едва ли ще е нещо развалено и некачествено… Едно скъпо нещо може да бъде заменено единствено за друго скъпо нещо… Кръвта на Исус е свята, скъпа и едва ли има дума в някой от езиците ни на земята, с която да назова цената й. Тази кръв е била разменната монета за моя живот.

Тогава какъв ли е живота, който е бил купен с нея…? Въпросът е риторичен. Върнах се тогава при мислите, които ме разколебаваха и им казах – “Да, вероятно сте прави… Аз може и да съм много зле и да заслужавам различни нещастия, хората около мен може и да са доста зле, въобще света като цяло е кофти място, където се случват кофти неща… Обаче животът ми е бил изкупен с възможно най-ценното нещо в тази Вселена, така че заради Исус и Неговата жертва аз имам правото да искам… И аз ще искам мир, радост, любов, изобилие от живот, победа и изобилни благословения за всяка област на живота си. Ще искам също така изцеление, ще искам свобода, широчина, увереност и сила… С нещо ценно и скъпо няма да купиш нещо зло и гнило… Така, че освен всичко, което искам, аз имам и право да кажа не на страховете, не на осъждането, не на стеснеието, не на ограбването, не на изнверяването, не на разрухата, не на болестите, не на разцеплението, не на предателството, не на ада…. С кръвта на Исус може да бъде купено само доброто… Той не е купил нито един развален плод и нито едно зло. Да, ако живея неразумно, гравитацията, както и другите закони ще продължат да ми действат и да падам като не внимавам…. Но ще има една прободена ръка, простряна към мен дори тогава… Нямам причина да се страхувам от внезапен смут, от некотрулируеми обстоятелства, които да ме повалят, от хора, които да ме нараняват или ограбват,  защото животът купен за мен не може да бъде нищо друго освен прекрасен…” И така, както се казва – с голямата метла се обърнах към разколебаващите мисли, към страховете, които влачеха след тях оковите си и ги изметох… Не със своята сила, нито заради своята правда, не уповавайки на обстоятелства, нито осланяйки се на хора, но в името на Исус…

Read more:
Сън

Сън страшен, сън превратен живота ми разтърси снощи ангел Божи при мен бе пратен със думи тежки, с думи мощни....

Close